การแข่งขันร้านค้าประจำสัปดาห์

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอยกเลิกการแข่งขันประจำสัปดาห์ทางร้านค้าในพื้นที่ควบคุม
แต่จะมีการแข่งขันทาง Discord เข้ามาแทน
รายละเอียดการแข่งขันติดตามได้จากทางเพจ FB Thai Buddyfight

รายละเอียดการแข่งขันทั่วไปของร้านค้าประจำสัปดาห์ จะมีที่ไหน เมื่อไหร่บ้าง ตรวจสอบกันได้เลย

Visitors: 284,686