การแข่งขัน

รายละเอียดการแข่งขันใน Format และ Tournament ต่างๆของ Buddyfight

 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
การแข่งขันต่างๆ จึงมีมาตรการรองรับตามแต่สถานการณ์ในช่วงของการแข่งขัน
โปรดอ่านรายละเอียดมาตรการของแต่ละการแข่งขัน

และมีการแข่งขันทาง Discord เข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วย

รายละเอียดการแข่งขันต่างๆ สามารถติดตามได้
ทั้งจากทางเว็บนี้ และทางเพจ FB Thai Buddyfight

 

Visitors: 366,909